• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Matrika

Drobečková navigace » Hlavná stránka » STZ » Matrika

 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu (podľa individuálneho záujmu klubu) na základe dokladu o uhradení predpísaného poplatku v termíne od 1. do 31.10., v prípade že do tohto termínu nebude uhradený ročný poplatok, klub bude evidovaný ako neregistrovaný a nemá nárok na pridelenie turnajov v nasledujúcej sezóne.

03. 10. 2016
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. Od 1. 7. 2016 je v platnosti nový Registračný poriadok, ktorý schválil VV STZ dňa 17. 6. 2016.

30. 06. 2016
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

Prostredníctvom tohto formulára môže hráč (okrem cudzieho štátneho príslušníka) požiadať o OBNOVU svojej registrácie, t.j. nestačí iba uhradiť poplatok, pretože platba sa vyhľadáva až na základe doručenej žiadosti. Od 1. 7. 2016 je v platnosti nový Registračný poriadok, ktorý schválil VV STZ dňa 17. 6. 2016. UPOZORŇUJEME, že v zmysle povinností vyplývajúcich zo Zákona o športe (v platnosti od 1.1.2016), ak STZ neeviduje rodné číslo hráča, nie je možné použiť tento formulár, t.j. treba vyplniť písomnú Žiadosť.

29. 06. 2016
Matrika Více zde
 
news img

Ako zažiadať o prihlasovacie heslo do systému eTenis

Každý hráč, ktorý má platnú registráciu v STZ si môže prostredníctvom formulára (viď nižšie) zažiadať o pridelenie prihlasovacieho hesla do systému eTenis.

28. 06. 2016
Matrika Více zde
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2016

Výkonný výbor STZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 27. 11. 2015 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku č. 5 registračného poriadku. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. 12. 2015.

01. 12. 2015
Matrika Více zde
 
news img

Vydávanie rozhodcovských licencií na STZ

Rozhodcovské licencie vydáva STZ na základe predloženého tlačiva "žiadosť o rozhodcovskú licenciu", v zmysle platného registračného poriadku (čl. 24, 25 a 26).

04. 01. 2015
Matrika Více zde
 
news img

Vydávanie trénerských licencií na STZ

Trénerské licencie vydáva STZ na základe predloženého tlačiva "žiadosť o vydanie trénerskej licencie". K žiadosti treba v zmysle platného registračného poriadku (čl 21) priložiť:

02. 01. 2015
Matrika Více zde