• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

OBNOVA hráčskej registrácie

Drobečková navigace » Hlavná stránka » STZ » Matrika » OBNOVA hráčskej registrácie

 

Prostredníctvom tohto formulára môže hráč (okrem cudzieho štátneho príslušníka) požiadať o OBNOVU svojej registrácie, t.j. nestačí iba uhradiť poplatok, pretože platba sa vyhľadáva až na základe doručenej žiadosti. Od 1. 7. 2016 je v platnosti nový Registračný poriadok, ktorý schválil VV STZ dňa 17. 6. 2016. UPOZORŇUJEME, že v zmysle povinností vyplývajúcich zo Zákona o športe (v platnosti od 1.1.2016), ak STZ neeviduje rodné číslo hráča, nie je možné použiť tento formulár, t.j. treba vyplniť písomnú Žiadosť.

Individuálna registrácia sa udeľuje na dobu minimálne 2 tenisové roky (v kategórii DETI a cudzí štátni príslušníci na 1 tenisový rok. Priičom DETI môžu požiadať o dlhšiu registráciu ako 1 tenisový rok, ale iba do roku, v ktorom dosiahnu 10 rokov - viac info).

Na základe žiadosti (vyplneného formulára) STZ overí platbu a  zrealizuje obnovu registrácie hráča, t.j. zverejní ju v systéme eTenis v sekcii karty hráčov (od 1. 12. 2010 sa registračný preukaz nevydáva, t.j. netreba zasielať fotografiu). Hráč je povinný sledovať aktuálny stav svojej registrácie a v prípade zistenia nezrovnalostí, resp. zmeny údajov je povinný kontaktovať STZ. Na podujatiach sa preukáže, ak o to vrchný rozhodca požiada,  občianskym preukazom, resp. hráči do 15 rokov preukazom poistenca.

Registračný poplatok

Hráči do 10 rokov..................................   5,- €/ na tenisový rok
Hráči od 11 do 59 rokov........................ 30,- €/ na 2 tenisové roky
Hráči od 60 rokov...................................10,- €/ na 2 tenisové roky

Pre zaradenie hráča do vekovej kategórie je rozhodujúci ročník narodenia (nie deň a mesiac), t.j. koľko rokov dosiahne hráč v tom kalendárnom roku, v ktorom končí príslušná  tenisová sezóna. Prechod do vyššej vekovej kategórie sa v závislosti od tohto ustanovenia uskutočňuje vždy ku dňu začiatku príslušnej sezóny (čl. 7, SP).

Hráči s platnou registráciou v STZ majú vo svojom profile na www.zasportujsiopen.sk prístup do sekcie tenis ZDARMA.

Bankové spojenie:
účet číslo: SK5011000000002629730229
konštantný symbol: 0558,
variabilný symbol: 102

Pri realizácii úhrady nezabudnite do správy pre prijímateľa uviesť meno hráča resp. registračné číslo, za ktorého bola platba zrealizovaná

UPOZORNENIE 
- Cudzí štátni príslušníci musia aj pri obnove registrácie postupovať ako pri prvej registrácii - viac info.
- pri PRVEJ registrácii domáceho hráča a v prípade, že STZ neeviduje rodné číslo hráča (požiadavka Zákona o športe s platnosťou od 1.1.2016) nie je možné použiť tento formulár, t.j. treba vyplniť písomnú Žiadosť.
- rovnako to platí pri zmene klubovej príslušnosti v prípade voľného hráča, z dôvodu neobnovenia kolektívnej registrácie jeho materského klubu ...viac info. Ak má hráč v čase zmeny platnú registráciu, t.j. mení sa len materský klub, spolu so žiadosťou uhradí iba manipulačný poplatok 2,- Eurá.
- akákoľvek zmena registrácie z klubu alebo RTZ na iný klub je možná iba prostredníctvom prestupu v prestupovom období.

FORMULÁR
Telefónne číslo zapíšte bez medzier, lomítok a podobne. Mobil - rodič je potrebné vypísať iba u hráčov do 18 rokov.
KONTROLA ODOSLANIA = Ak boli všetky údaje vypísané správne po kliknutí na tlačítko "odoslať na server" sa hore nad názvom článku vypíše: "Dáta boli v poriadku odoslané na server."

UPOZORNENIE: V zmysle článku 21 RP pracovník STZ zrealizuje obnovu registrácie v priebehu 2 týždňov od doručenia žiadosti a pripísania registračného poplatku na účet STZ. Vo vlastnom záujme preto treba požiadať o registráciu v dostatočnom časovom predstihu.

Do formuláru treba vyplniť údaje hráča

 

Meno:
Priezvisko:
Adresa:
Mesto:
PSČ:
E-mail:
Registračné číslo hráča:
Materský klub:
Mobil - rodič:
Mobil - hráč:
Dátum úhrady poplatku:
Forma úhrady poplatku:
Text správy:

Vložené: 29. 06. 2016       Kategória: Matrika