• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Orgány STZ

Drobečková navigace » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ

 
news img

Rada STZ

Rada STZ je najvyšším orgánom STZ. Schádza sa najmenej raz za rok. 

15. 04. 2016
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

14. 04. 2016
Orgány STZ Více zde
 
news img

Sekretariát STZ

Sekretariát STZ je profesionálnym aparátom STZ, ktorý zriaďuje VV STZ na zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej, propagačnej a ekonomickej činnosti STZ a na plnenie úloh STZ...

13. 04. 2016
Orgány STZ Více zde
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

12. 04. 2016
Orgány STZ Více zde
 
news img

Regionálne tenisové zväzy

Riadnymi členmi STZ sú 4 regionálne tenisové zväzy...

11. 04. 2016
Orgány STZ Více zde
 
news img

Tenisové kluby, oddiely

Riadnymi členmi STZ sú tenisové kluby (oddiely), ktoré v príslušnom roku získajú kolektívnu registráciu STZ.....

10. 04. 2016
Orgány STZ Více zde
 
news img

Ćlenstvo jednotlivcov v STZ

Individuálne členstvo jednotlivcov v STZ: 

09. 04. 2016
Orgány STZ Více zde