• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Rebríčky hráčov

Drobečková navigace » Hlavná stránka » Rebríčky » Rebríčky hráčov

 
news img

Informácie o spracovaní rebríčkov v jednotlivých vekových kategóriách

PREDBEŽNÉ REBRÍČKY  HRÁČOV za aktuálnu sezónu (2017)
sa spracovávajú v zmysle platného klasifikačného poriadku

žiactvo, dorast, dospelí      (jednotlivé kategórie si treba zvoliť cez filtráciu)

viac informácií o spracovávaní rebríčkov seniorov 

V systéme eTenis uverejňujeme okrem predbežných rebríčkov aj prehľad odohraných turnajov. Každý hráč si môže v karte hráča skontrolovať získané body za turnaje, ktoré absolvoval.

Do rebríčkov sa však započítava len príslušný počet najlepších výsledkov (viď klasifikačný poriadok a predpis pre súťaže seniorov), t.j. nie všetky turnaje, ktoré sú zapísané v karte hráča. 
dospelí, dorast a staršie žiactvo = max. 8 turnajov + 4 družstvá
mladšie žiactvo a seniori = max. 6 turnajov + 4 družstvá

Upozorňujeme hráčov, že do rebríčkov SR je možné započítať okrem domácich turnajov len oficiálne medzinárodné turnaje z termínových listín ATP, WTA, ITF, TE (viac info o prihláškach nájdete v časti medzinárodné súťaže) a české národné turnaje (prihlášky v zmysle predpisov Českého tenisového zväzu).

Maximálny počet medzinárodných turnajov organizovaných mimo územia SR v rámci započítateľných turnajov v jednotlivých kategóriách je stanovený nasledovne:
mladšie žiactvo = 2
staršie žiactvo, dorast = 5
muži, ženy = 8

Zaradenie turnajov z českej TL do klasifikácie v SR (uvedená klasifikácia platí pre všetky vekové kategórie)

trieda turnaja v SR          kategória turnaja v ČR
          1 / D                 =          1, 2, 3, 4
          2 / C                 =          5, 6, 7
          3 / B                 =          8, 9, 10
          4 / A                 =          11, 12, 13, 14

Trieda turnaja v ČR sa určuje na základe súčtu bonusovej hodnoty nasadených hráčov.  

Ak chce mať hráč započítané body zo zahraničného turnaja, je povinný dodať hracie plány na STZ do 30 dní po skončení turnaja (septembrové turnaje najneskôr do 5. októbra), preto si treba vo vlastnom záujme skontrolovať v karte hráča zaevidované zahraničné turnaje a podklady z chýbajúcich turnajov zaslať na STZ. 

OFICIÁLNE REBRÍČKY HRÁČOV za sezónu 2016 = platné pre výber účastníkov a NASADZOVANIE hráčov na turnajoch v sezóne 2016. Tieto rebríčky zahŕňajú len ročníky, ktoré v aktuálnej sezóne môžu štartovať v danej kategórii. Jednotlivé kategórie si treba zvoliť cez filtráciu.
Ak chcete zobraziť konečné rebríčky v sezóne 2016,  t.j. aj s ročníkmi, ktoré ešte v sezóne 2016 patrili do danej kategórie - nastavte typ rebríčka ako "CELOŠTÁTNY".

žiactvo, dorast, dospelí

viac informácií o spracovávaní rebríčkov seniorov

 

Vložené: 10. 10. 2015       Kategória: Rebríčky