• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Rebríčky klubov

Drobečková navigace » Hlavná stránka » Rebríčky » Rebríčky klubov

 
news img

VV STZ sa na svojom zasadnutí dňa 17. 6. 2016 zaoberal reformou financovania a podpory talentovanej mládeže. Schválil nasledovné Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom a hráčom STZ od tenisovej sezóny 2017 (ďalej len „Predpis“). Jedným z cieľov reformy podpory klubov je motivovať kluby pre prácu s mládežou.

Rebríček klubov za rok 2016  

Viac informácií k tvorbe rebríčkov, ktoré slúžia pre výpočet príspevku klubom:
- schválené kritériá, smernice a zásady financovania    

- rozdelenie finančných príspevkov klubom spĺňajúcim kritéria pre podporu   

 

* * *

ARCHÍV:  Rebríčky klubov pred rokom 2016

VV STZ v roku 2006 rozhodol o každoročnom spracovávaní a zverejnení rebríčka klubov. Tento rebríček je zostavený na základe schválených princípov hodnotenia a zohľadňuje športovú činnosť klubov po jej kvalitatívnej stránke a berie do úvahy aj šírku pretekárskej základne. STZ využíva rebríček ako jeden z podkladov pri hodnotení činnosti tenisových klubov.

Rebríček klubov za rok 2015

Rebríček klubov za rok 2014

Rebríček klubov za rok 2013

Rebríček klubov za rok 2012

Rebríček klubov za rok 2011

Rebríček klubov za rok 2010

Rebríček klubov za rok 2009

Rebríček klubov za rok 2008

Rebríček klubov za rok 2007

Rebríček klubov za rok 2006
 

 

Vložené: 18. 10. 2016       Kategória: Rebríčky