• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Reprezentácia a vrcholový tenis

Drobečková navigace » Hlavná stránka » STZ » Reprezentácia a vrcholový tenis

 
« 12 »   [ 1 / 2 ]
news img

Zdravotné prehliadky športovcov

V zmysle ustanovení §15, ods. 3 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. sú športové kluby povinné zabezpečiť, aby sa vrcholoví a talentovaní športovci s jeho príslušnosťou jeden krát ročne podrobili lekárskej prehliadke na účely posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.

 
news img

Reprezentácia 2017 - nové kritériá, smernice a zásady financovania

VV STZ sa na svojom zasadnutí dňa 17. 6. 2016 zaoberal reformou financovania a podpory talentovanej mládeže. Schválil nasledovné kritériá, smernice a zásady financovania:

 
news img

Reprezentácia na rok 2016

Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí na návrh Trénerskej rady odsúhlasil dňa 23.10.2015 zloženie reprezentácie na rok 2016 (príloha).

 
news img

Zaradenie hráčov do podpory STZ na rok 2016

Zaradenie hráčov do Stredísk vrcholového tenisu (SVT) a Tréningových stredísk mládeže (TSM).
Kritériá na zaradenie hráčov do mládežníckej reprezentácie a systému podpory talentovanej mládeže v STZ na rok 2016 nájdete tu.
Zoznam hráčov, ktorí spĺňajú kritériá na zaradenie do podpory talentovanej mládeže na rok 2016 (príloha).

 
news img

Štatúty tréningových centier STZ

STZ zabezpečuje systém prípravy športovo-talentovanej mládeže a reprezentantov prostredníctvom jednotlivých útvarov športovej prípravy resp. formou individuálnej podpory reprezentantov alebo subjektov pracujúcich s talentovanou mládežou.

 
news img

Štatúty reprezentantov SR

STZ každoročne schvaľuje reprezentácie dospelých pre DC a FC ako i mládežníckych reprezentantov SR. Vzájomný vzťah medzi jednotlivými reprezentantami a STZ je založený na zmluvnom vzťahu na príslušný rok s rešpektovaním schválených štatútov reprezentantov.

 
news img

Testovanie pohybových schopností v tenise

Pre posúdenie úrovne pohybových schopností v tenise vypracovala trénersko-metodická komisia batériu testov, na základe ktorých STZ pravidelne organizuje testovanie kondičnej pripravenosti talentovanej mládeže:

 
« 12 »   [ 1 / 2 ]