• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

Drobečková navigace » Hlavná stránka » Regióny » Stredoslovenský ten. zväz » Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

 

Zloženie predsedníctva SsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy a adresár klubov, správy o činnosti SsTZ.
Koncepcia rozvoja tenisu v Ss regióne na roky 2015-2018

kontakt

PREDSEDNÍCTVO SsTZ

Predseda: Ing. Baran Ľubomír

Členovia: Ing. Varmus Michal PhD.
                  Ing. Blaško Anton
                  Kulich Milan
                  Ing. Tužinská Jana

Kontrolór SsTZ: Ing.Peter Beňadik

Sekretár SsTZ: Dagmar Regendová 

Zástupcovia zo SsTZ v orgánoch STZ:
VV STZ : Ing. Baran Ľubomír, Ing. Varmus Michal PhD, Ing. Blaško Anton
Kontrolór STZ: Kulich Milan
Rada STZ : v predsedníctve Rady - Ing. JanaTužinská      
                     členovia Rady - JUDr.Michal Gallo, Mgr.Jaroslav Horváth, Dagmar Regendová, Ladislav         
                                                 Longauer, Ing.Radovan Sloboda, Mgr.Matej Stanko, Ing.Juraj Valentýni
                                                 náhradníci: Martin Podhora, Jiří Příkazský,
 
- Stanovy Stredoslovenského tenisového zväzu

- Adresár klubov

*
Zápisnica z konferencie SsTZ konanej dňa 19.3.2016 prezenčná listina str.1, str.2, str.3

Zápis + Uznesenie  z konferencie SsTZ konanej dňa 21.3..2015

Zápis + Uznesenie  z konferencie SsTZ konanej dňa 11.10.2014

Uznesenie z konferencie SsTZ konanej dňa 23.3.2013


- Správa o činnosti SsTZ za rok 2015
-Správa o činnosti SsTZ za rok 2014
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2013
- Správa o činnosti  SsTZ za rok 2012
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2011

Správa o činnosti Vv SsTZ za rok 2011 - 2014
 

 Správa o činnosti VV SsTZ za rok 2011

 

 

Vložené: 14. 11. 2014       Kategória: Stredoslovenský tenisový zväz