• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

STZ - Slovenský tenisový zväz

Drobečková navigace » Hlavná stránka » STZ

 
news img

VÝSLEDKY voľby hráčov do Rady STZ a VV STZ

Na základe hlasovania hráčov bola do Rady STZ ako zástupkyňa hráčov zvolená p. Rebecca ŠRAMKOVÁ a do Výkonného výboru STZ p. Igor ZELENAY.
 - Protokol o priebehu a výsledkoch volieb   

 
news img

Mimoriadny Kongres STZ a zasadnutie Rady STZ

Dňa 9. 4. 2016 zasadal v Národnom tenisovom centre v Bratislave mimoriadny Kongres STZ (uznesenie), ktorý schválil nové stanovy Slovenského tenisového zväzu v zmysle nového Zákona o športe. Následne sa konalo i mimoriadne zasadnutie Rady STZ (uznesenie), ktorá sa schválením nových stanov stala najvyšším orgánom STZ.

 
news img

Podpora klubov aktívne pracujúcich s mládežou

V rámci koncepcie rozvoja tenisu STZ v následnosti na propagáciu projektu „Dajte deti na tenis“ pokračuje i v sezóne 2016 projekt podpory klubov aktívne pracujúcich s mládežou. VV STZ odsúhlasil nasledovnú finančnú podporu klubom s platnou registráciou v STZ: