• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Tenis detí

Drobečková navigace » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí

 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2016

Výsledky celoštátnom finále detí do 10 rokov, ktoré sa uskutočnilo 6. - 9. októbra 2016 v Národnom tenisovom centre - viď článok.

10. 10. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2016

V tomto článku prinášame dôležité informácie o turnajoch detí, prihlasovaní na ne a o registrácii detí.

14. 10. 2015
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

05. 02. 2015
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Aktuálne schválené zmeny si môžete pozrieť v súbore: Úpravy schválené Radou STZ 29. 11. 2014
Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

30. 11. 2014
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - HOSŤOVANIE

Upozorňujeme, že ak chce hráč v kategórii DETÍ hrať súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pričom platí, že hráč môže zažiadať o dve hosťovania (každé samostatne) a to:

05. 12. 2013
Tenis detí Více zde
 
news img

Archív - Detský Davis Cup a Fed Cup

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od roku 2005 do r. 2015.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde