• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Tlačivá

Drobečková navigace » Hlavná stránka » STZ » Tlačivá

 
Hlavní obsah stránky

SADZOBNÍK poplatkov STZ

REGISTRÁCIA

Tlačivo - Individuálna registrácia resp. obnova HRÁČA 
PRVÁ registrácia hráča - viac informácií
OBNOVU hráčskej registrácie je možné zrealizovať aj prostredníctvom elektronického formulára - viac informácií.
HESLO do systému eTenis si môžete zažiadať prostredníctvom elektronického formulára - viac informácií

Kolektívna registrácia (klub)
Dajte deti na tenis - dotazník   (viac informácií)

Licencia rozhodcu
Licencia trénera

Hlásenie hosťovania 
Hlásenie prestupu

Žiadosť o registráciu KAPITÁNA družstva   
Evidenčný list ČLENA STZ  
Evidenčný list FUNKCIONÁRA STZ  
 

DOKUMENTÁCIA K TURNAJOM - usporiadatelia

Rozpis turnaja je usporiadateľ povinný zaslať najneskôr 14 dní pred začiatkom turnaja na STZ (kópiu na príslušný región), ostatnú dokumentáciu k turnajom do 48 hodín po skončení turnaja zaslať na STZ. Podklady zaslané elektronickou poštou netreba už zasielať obyčajnou poštou.

TURNAJ_ETENIS.xls - obsahuje tlačivá ktoré treba vyplniť ak spracujete turnaj systémom eTenis (rozpis, správa, príloha)
turnaj.xls - obsahuje všetky tlačivá potrebné k turnajom ak nespracujete turnaj systémom eTenis (akceptácie, hracie plány, rozpis, správa, príloha)

DETI.xls - obsahuje tlačivá potrebné k turnajom detí

SENIORI.xls - obsahuje tlačivá potrebné k turnajom seniorov

Prihláška tenisového turnaja SENIOROV do termínovej listiny

DRUŽSTVÁ

Prihlášky do súťaže družstiev:
- extraliga, I. a II. liga 
- regionálne súťaže družstiev
MSR seniori

Súpisky kluby spracovávajú cez systém eTenis

druzstva-tlaciva.xls obsahuje všetky tlačivá pre súťaž družstiev. Ak si ich chcete stiahnuť samostatne kliknite na konkrétne tlačivo:
Súpiska 
Zápis zo stretnutia - 1.strana
Zápis zo stretnutia - 2.strana

EKONOMICKÉ TLAČIVÁ 

dohoda o vyk.prace hromadna - formát .xls
dohoda o vyk.prace hromadna - formát .pdf
= hromadná Dohoda o vykonaní práce pre max. 8 pracovníkov, použitie na uzavretie DoVP a na výplatu fin.prostriedkov v súvislosti s podujatím. DoVP musí byť uzatvorená min. 1 deň pred začiatkom práce. Obsahuje 2 podpisy pracovníka - 1.krát pri uzatvorení DoVP, 2.krát pri výplate odmeny. Pracovníkov nezabudnite prihlásiť aj do Soc.poisťovne na úrazové poistenie a po skončení podujatia ich zo Soc.poisťovne odhlásiť.

cestovne a stravne hromadne - formát .xls
cestovne a stravne hromadne - formát .pdf 
= hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov na podujatie pre max. 8 pracovníkov

povolenie auta 082008 STZ - formát.pdf 
= individuálne vyúčtovanie cest.výdavkov pri použití vlastného motorového vozidla

CTM vyuctovanie - formát .xls
CTM vyuctovanie - formát .pdf
= štvrťročné vyúčtovanie fin.prostriedkov na CTM/TSM

SVT vyuctovanie - formát .xls
SVT vyuctovanie - formát .pdf
= štvrťročné vyúčtovanie fin.prostriedkov na SVT

vyuctovanie pripravy jednotlivci - formát .xls
vyuctovanie pripravy jednotlivci - formát .pdf
= vyúčtovanie fin.prostriedkov na prípravu hráča zaradeného do systému starostlivosti o talentovanú mládež

MS vyuctovanie - formát .xls
MS vyuctovanie - formát .pdf
= vyúčtovanie fin.prostriedkov na organizáciu domácich podujatí (Majstrovstvá Slovenska, medzinárodné tenisové turnaje v SR)

vyuctovanie zdravotnej prehliadky - formát .doc
= vyúčtovanie fin. prostriedkov na lekársku prehliadku športovcov zaradených do SVT, TSM a reprezentantov SR