• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Východoslovenský tenisový zväz

Drobečková navigace » Hlavná stránka » Regióny » Východoslovenský ten. zväz

 
VsTZ

Východoslovenský tenisový zväz (VsTZ)

Zloženie predsedníctva VsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:
Aktuálne: zo zasadnutia VV VsTZ dňa 18. 10. 2016: zápis

 
VsTZ

Spravodaj VsTZ

Aktuálne spravodaje VsTZ:   8/ 2016    

 
VsTZ

Ako správne postupovať pri spracovaní akceptácie

Predsedníctvo VsTZ zverejňuje záväzný postup pri akceptácii hráčov na turnaje triedy C a D. Uvedený spôsob akceptácie prihlasených hráčov je záväzny pre všetkých usporiadateľov VsTZ. Nedodržanie akceptácie VV VsTZ bude posudzovať ako disciplinárny priestupok, zo strany TK.